การประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

วันที่ 10 กรกฎาคม 2563 นายสุชาติ ศศิภัทรกุล ผู้อำนวยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2 พร้อมด้วยคณะทำงาน สพป.พะเยา เขต 2 ร่วมการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาตามข้อตกลงในการปฏิบัติงานในหน้าที่ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาในระยะเวลา 1 ปี ณ โรงแรมแกรนด์วิสต้า อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย