รับโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นหรือข้าราชการอื่นเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งและบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค.(2)

รับโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นหรือข้าราชการอื่นเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งและบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค.(2)