การรับสมัครคัดเลือกบุคคล เพื่อการเปลี่ยนตำแหน่ง ย้ายและโอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและย้ายข้าราชการพลเรือนสามัญ ไปบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งและบุคลากรอื่นทางการศึกษาตามมาตรา 38ค(2) ในระดับเดียวกัน