ติดต่อเรา

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2

ตั้งอยู่ที่บ้านจุนรัชดา หมู่ 17 ตำบลจุน อำเภอจุน จังหวัดพะเยา 56150
โทรศัพท์ : 0-5407-9867-9
โทรสาร : 0-5442-1186
อีเมล์ : [email protected]
เว็บไซต์ : http://www.phayao2.go.th